Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості:

1.1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Комплекс Либідський»

1.2.Організаційно-правова форма емітента:  акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32768518

1.4.Місцезнаходження емітента: 03039 м. Київ вул. М.Грінченка , 18

1.5.Телефон , факс емітента: 8(044)529-60-84

1.6.Електронна поштова адреса: vlad@ineko.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: Сторінка, що додатково використовується для розкриття інформації : motor-city.com.ua 

1.8.Вид особливої інформації: Відомості про зміни у складі посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення:

26 квітня 2012 року,  прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства . Рішення оформлено протоколом  Загальних зборів акціонерів Товариства № 8 

Відкликано зі складу Наглядової ради наступних осіб:.

Копилова Дениса Валерійовича як уповноваженого представника Відкритого акціонерного товариства «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» (скорочене найменування ВАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»)  ( код ЄДРПОУ: 34714705) Частка, якою володіє в Статутному капіталі Товариства, становить 99, 9981 %. На даній посаді перебував 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Бородинець Олену Вікторівну як уповноваженого представника Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» (скорочене найменування ПАТ ІК «ІНЕКО»); ( код ЄДРПОУ: 22925945) Частка, якою володіє в Статутному капіталі Товариства, становить 0, 0002 %. На даній посаді перебував 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Людкевича Станіслава Генріховича як уповноваженого представника Закритого акціонерного товариства «ЛАКМА» (скорочене найменування ЗАТ «ЛАКМА»)». ( код ЄДРПОУ: 00204625) Частка, якою володіє в Статутному капіталі Товариства, становить 0, 0002 %. На даній посаді перебував 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено Наглядову раду з числа наступних осіб:

Публічне акціонерне товариство «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» (скорочене найменування ПАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ») в особі уповноваженого представника ; ( код ЄДРПОУ: 34714705) Частка, якою володіє в Статутному капіталі Товариства, становить 99, 9981 %.  Посадова особа призначена строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакету акцій, які належать цій особі:  86590000 штук акцій.

Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» (скорочене найменування ПАТ ІК «ІНЕКО») в особі уповноваженого представника); ( код ЄДРПОУ: 22925945) Частка, якою володіє в Статутному капіталі Товариства, становить 0,0002 %. Посадова особа призначена строком на 3 роки.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакету акцій, які належать цій особі: 141 штук акцій.

Публічне акціонерне товариство «ЛАКМА» (скорочене найменування ПАТ «ЛАКМА») в особі уповноваженого представника. ( код ЄДРПОУ: 00204625) Частка, якою володіє в Статутному капіталі Товариства, становить 0, 0002%. Посадова особа призначена строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакету акцій, які належать цій особі: 140 штук акцій.

3. Підпис

3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством

3.2. Найменування посади:

Голова Правління Лісайчук М.Ю.