До уваги акціонерів ПрАТ «Комплекс «Либідський»

У відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома результати голосування по питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 25.11.2013 року

 

Питання № 1«Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів».

Результати голосування

«ЗА» – 86 591 061голосів  що становить 100% голосів присутніх учасників зборів;

«ПРОТИ»0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ»0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

 

Ухвалили:

«Обрати лічильну комісію у наступному складі:

-          Голова Лічильної комісії – Підгірний Ігор Анатолійович,

-          Член Лічильної комісії – Фуштей Георгій Іванович;

-          Член Лічильної комісії – Кортишкова Наталія Юріївна.

-          Обрати Головою Зборів – Лісайчука Михайла Юрійовича.

-          Обрати Секретарем Зборів – Рябокляча Дмитра Петровича.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

-          Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

-          Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.

-          Збори провести протягом 2 годин.

-          Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.

Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.»

 

 

Питання № 2«Про відкликання членів Наглядової ради Товариства».

Результати голосування

«ЗА» – 86 591 061голосів  що становить 100% голосів присутніх учасників зборів;

«ПРОТИ»0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ»0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

 

Ухвалили: «Відкликати зі складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Публічне акціонерне товариство «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» в особі уповноваженого представника;

- Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» в особі уповноваженого представника;

- Публічне акціонерне товариство «ЛАКМА» в особі уповноваженого представника.».

 

 

Питання № 3«Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Результати голосування:

Ø    За ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» – 86 122 000 голосів,що становить 24,8646% голосів присутніх учасників зборів;

Ø    За ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» – 86 749 680 голосів,що становить 25,0458% голосів присутніх учасників зборів;

Ø    За ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАКМА» – 86 746 004  голосів,що становить 25,0447% голосів присутніх учасників зборів;

Ø    За ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ» – 86 746 560  голосів,що становить 25,0449% голосів присутніх учасників зборів.

 

Обрали наступних членів Наглядової ради Товариства:

Член Наглядової ради – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ»;

Член Наглядової ради – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»;

Член Наглядової ради –  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАКМА».