До уваги акціонерів ПрАТ «Комплекс «Либідський» 2021 року.

Інформація

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» ,

призначених на 02.08.2021 р.

 

Станом на 27 липня 2021 року – дату складання переліку осіб, які мають право участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» (надалі – Товариство), призначених на 02 серпня 2021 року:

  • загальна кількість акцій Товариства складає – 86 591 683 штук;
  • загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає – 86 591 683 штук;
  • статутний капітал Товариства представлений одним типом акцій – прості.

 

Товариство

Скачать