До уваги акціонерів ПрАТ «Комплекс «Либідський» 2020 року.

Інформація ПрАТ «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 32768518) про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21 квітня 2020 року

(дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах акціонерів Товариства, які оголошені на 27 квітня 2020 року):

Загальна кількість акцій: 86 591 683 (вісімдесят шість мільйонів п’ятсот дев’яносто одна тисяча шістсот вісімдесят три) штуки;

Загальна кількість голосуючих акцій: 86 591 683 (вісімдесят шість мільйонів п’ятсот дев’яносто одна тисяча шістсот вісімдесят три) штуки.