До уваги акціонерів ПрАТ «Комплекс «Либідський»

У відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома результати голосування по питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 28.10.2013 року

Загальна кількість акціонерів (їх представників), що зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 2 особи, які мають у сукупності 468 141 (чотириста шістдесят вісім тисяч сто сорок одної) голосуючої акції, що становить 00,54%від загальної кількості акцій (голосів)ПрАТ «КОМПЛЕКС ЛИБІДСЬКИЙ».

Отже, реєстраційна комісія повідомляє, що кворум Загальних зборів відсутній, Загальні збори акціонерів визначаються неправомочними приймати рішення з питань порядку денного через відсутність кворуму.