До уваги акціонерів ПрАТ «Комплекс «Либідський»

До уваги акціонерів

Приватного  акціонерного товариства «Комплекс «Либідський».

Код ЄДРПОУ: 32768518. Місцезнаходження: Україна, 03039,  м. Київ, вул. М. Грінченка 18

 

Повідомляємо акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Либідський» (надалі за текстом – Товариство) про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 жовтня 2013 року об 11.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, офіс Товариства( кабінет №310).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 22.10.2013 р.

 

Порядок денний:

1.        Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.

2.        Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.

3.        Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться:28 жовтня 2013 року з 10.30 до 10.50 години дня за адресою:Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, 3-й поверх, офіс Товариства (кабінет 310).

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:

Акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); Представникам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення Загальних зборів акціонерів можна за адресою та телефоном: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, 3-й поверх, офіс Товариства (кабінет 310), тел./ф. (044) 529-60-84. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Рябокляч Дмитро Петрович.

 

Наглядова Рада Товариства.