Новости компании

05.08.2021

Підсумки голосуваннярічних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства  «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» які відбулися 02.08.2021 р.

04.08.2021

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Скачать

 

29.07.2021

Інформація

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів

27.04.2020
Повідомляемо, що 27.04.2020 р. відбулися Річні загальні збори акціонерів ПрАТ "Комплекс "Либідський",
23.04.2020
У зв’зку з  оприлюдненням річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік, пропонуємо ознайомитись з наступним документом:
22.04.2020

Інформація ПрАТ «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 32768518) про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21 квітня 2020 року

25.03.2020

У відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» повідомляємо Вас про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2020 року о 13.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, офіс Товариства кабінет №305-306.

12.12.2019

У відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» повідомляємо Вас про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 грудня 2019 року о 13.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, офіс Товариства кабінет №305-306.

26.04.2019

У зв’зку з проведенням Річних загальних зборів ПрАТ «Комплекс «Либідський» 23.04.2019 р., а також оприлюднення річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік пропонуємо ознайомитись з наступними документами:

25.04.2019

У зв’зку з прийняттям рішень на Річних загальних зборах ПрАТ «Комплекс «Либідський» 23.04.2019 р., повідомляємо про виникнення особливих інформацій емітента, а саме:

31.07.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

29.03.2018

У відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» повідомляємо Вас про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2018 року об 11.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, офіс Товариства кабінет №305-306.

28.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

28.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

27.03.2017

У відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» повідомляємо Вас про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року об 11.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, офіс Товариства кабінет №305-306.

04.08.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

04.08.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Детальніше скачати

Pages